Fönstertyper och funktion

Beroende på vilka funktioner du är ute efter i dina nya fönster så kan det vara en fördel om du har koll på vad för typ av fönster som passar dina behov bäst. Här har vi därför samlat de vanligaste behoven som man brukar önska tillgodose med hjälp av fönster, och lite inspiration och råd kring hur du ska tänka inför ditt fönsterköp.

fonster-2

Inbrottssäkerhet
Kanske bor du så pass till att tryggheten och säkerheten känns extra viktig för dig. Då finns det lite olika val du kan göra som ger dig fönster som är bättre rustade för inbrottsförsök. Det ena är att du beställer låsanordningar till dina fönster, och att du ser till att det finns spärrar som aktiveras vid öppning. Men utöver det kan det även löna sig att välja fönster med laminerat glas. Det är när två glas limmas mot varandra, vilket gör att om man försöker krossa rutan utifrån så kommer det inte att gå sönder och falla isär. Det blir fula sprickor på den yttre rutan, men den inre rutan hålls intakt och man får det betydligt svårare om man ska försöka ta sig in.

Lägre uppvärmningskostnader
Har du fönster som läcker ut precis all värme, som gör att dina uppvärmningskostnader skjuter i höjden? Då behöver du 3-glasfönster till att börja med, som ska ha lågt u-värde. Men du kan även spara ännu mer värme genom att addera ett litet lager av metall på glaset, och då pratar man om lågemissionsfönster. Värme reflekteras nämligen mot glas med metallskikt, och på så sätt så besparar man en massa energi.

Snyggare helhet
Om det främst är det estetiska som är ditt intresse när det gäller fönster så är det i huvudsak träfönster du vill leta efter, då dessa gör sig betydligt mest vackra på byggnader. Det finns i ett flertal varianter och du kan söka igenom många olika modeller, den ena vackrare än det andra. För dig som idag har sekelskiftesfönster så finns det modeller i samma utseende, men där man även får med de praktiska detaljerna som isolering och bullerdämpning.

Bättre bullerdämpning
Om du bor i ett område som ligger i närheten av motorväg, flygplats eller andra bullriga miljöer så kan det vara högsta prioritet att införskaffa fönster som kan hålla dessa oljud ute, och istället ge en tystare och behagligare inomhusmiljö. Här rekommenderas i första hand plast eller träfönster före aluminium, och du bör absolut välja 3-glasfönster före 2-glasfönster. Se även efter isolerglas, och gärna så tjocka glas som möjligt. Desto mer luft mellan glasen, desto bättre – varför ett 2+1 kopplat fönster också kan vara att föredra.

Barnsäkerhet
Kanske har du småbarn där hemma som gärna tycker om att pilla och peta på allt som kan tänkas hamna i deras väg. Här finns det en del strategiska val man kan göra för att se till att ha så säkra fönster som möjligt. Att använda sig av fasta fönster på ovanvåningen kan vara en idé, men det kan å andra sidan försämra komforten eftersom det kan vara skönt att få öppna upp och vädra fönster emellanåt. Satsa då hellre på att skaffa vädringsbeslag som du kan låsa fönstret med, så att risken för att barnet ska kunna öppna fönstret minimeras. Vad det gäller val av glas är det härdat glas som anses vara bäst här, eftersom det blir till kross om det går sönder, istället för stora vassa skärvor med risk för att skära sig i.