Frågor och svar

Vilka olika fönstertyper finns det att välja mellan?
När man pratar om fönstertyper måste man först definiera vad man menar med ”typ”. Det finns ju olika material, olika utseenden/stilar och olika öppningssätt som man kan prata om. Material är oftast trä, plast (pvc) eller aluminium. Dessa kan däremot kombineras med varandra också, och på marknaden kan du hitta bland annat aluminiumbeklädda träfönster som en variation. Därefter pratar man ibland om utseende och stil på fönster, och här kan man prata om allmoge fönster, klassiska fönster och moderna fönster.

Så var det sista delen och det är hur man öppnar och stänger sina fönster, och här kan man hitta en stor variation av mellan ett karmfast fönster eller öppningsbara fönster. De kan vara topphängda, sidohängda eller bottenhängda. Vänster- eller högerhängda, glidhängda eller i Kipp-dreh, som har funktionen att det kan öppnas både ovanifrån och från sidan.

Hur vet man vilket fönster man ska ha?
Det finns inget facit på den frågan, men en hel del rekommendationer utifrån vad det är för behov du har i ditt hushåll. Delvis så har du troligen en budget att förhålla dig till som kommer att begränsa utbudet och valbarheten, sedan är det vad du känner för rent estetiskt – och därefter vilka funktioner du känner är viktigast i det fönster du ska installera. Det kan vara sådant som:

  • Inbrottssäkerhet
  • Solskydd
  • Bullerdämpning
  • Isolering
  • Ventilation
  • Brandsäkerhet

Hur lång tid tar ett fönsterbyte?
Beroende på komplexiteten i installationen så kan tiden variera, men man kan säga att det generellt sett tar ungefär 1 timme att byta ett normalt fönster.

Kan man byta fönster på vintern?
Det går utmärkt att byta fönster även på vintern eftersom det är så väldigt kort tid det rör sig om som hushållet står med helt öppna hål.

Måste man ha vita fönster?
Vita fönster brukar vara det vanligaste valet, men det finns inte alls några krav på att det måste vara i vitt. För vissa hushåll kan det tillochmed vara charmigare att arbeta med bruna färger, i karmar och i båge. En del andra väljer blått, grönt eller gult. Det beror helt på vad du känner passar bäst till ditt hushåll. Kom bara ihåg att särskilda färger kanske måste specialbeställas, och det kan skjuta lite i pris.

Varför blir det kondens i fönstret?
Kondens i fönstret uppstår när fönstret inte har tillräckligt bra isolering och därför blir för kallt. Värmen som då kommer inifrån hushållet möter den kalla fönsterrutan, vilket kan resultera i kondens såväl invändigt, utvändigt och mellan glasen. För att undvika kondens ska du leta efter fönster med låga u-värden, som har ett bra värmemotstånd och bra isolering. Se även över ventilationen i hushållet, eftersom även detta kan vara bidragande till att kondens skapas.